Kategorie

Bestsellery

Producenci

Syllit 65 WP 5g

Syllit 65 WP 5g Zobacz większe

SROSYL5G

Środek ochrony roślin do zwalczania chorób grzybowych

Więcej szczegółów

7,00 zł brutto

Opis

Waga5 g

Więcej informacji

OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu
kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego w ochronie roślin
sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy
użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń
parch jabłoni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha
Termin stosowania:
Zapobiegawczo: środek stosować od fazy pękania pąka (BBCH 01) do 60 dni przed zbiorem.
Interwencyjnie: środek stosować do 24 godzin po infekcji w przypadku wysokiej temperatury i
do 48 godzin w przypadku niskiej temperatury.
W celu uniknięcia ordzawień na odmianach wrażliwych (np. Golden Delicious) nie stosować
środka w trakcie kwitnienia i do dwóch tygodni po kwitnieniu.
Zalecana ilość wody: 500–1500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–10 dni

Grusza
parch gruszy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha
Termin stosowania:
Zapobiegawczo: środek stosować od fazy pękania pąka (BBCH 01) do 60 dni przed zbiorem.
Interwencyjnie: środek stosować do 24 godzin po infekcji w przypadku wysokiej temperatury i
do 48 godzin w przypadku niskiej temperatury.
Zalecana ilość wody: 500–1500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–10 dni

Wiśnia

drobna plamistość liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 kg/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy otwarcia pierwszych kwiatów (BBCH 60) do 2 tygodni przed
zbiorem (BBCH 79) i po zbiorze.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–10 dni
Zalecana ilość wody: 500–1500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Brzoskwinia
kędzierzawość liści brzoskwini.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 kg/ha
Termin stosowania:
Środek stosować nie później niż 75 dni przed zbiorem: od fazy pękania pąka (BBCH 01) do
fazy opadnięcia płatków (BBCH69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7–10 dni
Zalecana ilość wody: 500–1500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebna jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Etykieta środka ochrony roślin Syllit 65 WP, załącznik do decyzji nr 1 MRiRW
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 14 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Jabłoń, grusza – 60 dni
Wiśnia – 14 dni
Brzoskwinia – 75 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

"Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie."

W przypadku produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz. U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć zamówienie oraz być umową sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2018 poz. 1310 ze zm.).

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o produkcie zapraszamy do kontaktu z nami.

Produkty powiązane